“ Alea iacta est ”

Co badam

MR kolana
ocena chrząstki stawowej, łąkotek, więzadeł, ścięgien, mięśni, kości, szpiku, błony maziowej i kaletek okołostawowych; pomiary kątów przedziału rzepkowo - udowego; w badaniu pooperacyjnym ocena posadowienia i morfologii przeszczepów; artrografia kolana umożliwia precyzyjną ocenę zmian chrząstki stawowej i jej kongruencji po zabiegach naprawczych; program mapowania T2 chrząstki stawowej (T2 mapping) dokładnie odzwierciedla wczesne biochemiczne zmiany na poziomie molekularnym w sieci kolagenowej i rozkładzie proteoglikanów w obrębie chrząstki stawowej i jej przeszczepach
MR barku
bez i z zakontrastowaniem jamy stawowej (artrografia); ocena panewki łopatki, obrąbka stawowego, więzadeł panewkowo - ramiennych, ścięgien stożka rotatorów, ścięgna bicepsa, wyrostka barkowego ze stawem obojczykowo - barkowym, błony maziowej i kaletek okołostawowych; artrografia barku umożliwia dokładną ocenę stawu ramiennego z obrąbkiem stawowym, wewnętrznym kompleksem więzadłowo- torebkowym i chrząstką
MR bioder
ocena budowy stawów, obrąbka stawowego, chrząstki, kompleksu więzadłowo - torebkowego, ścięgien i mięśni, szpiku kostnego, błony maziowej, kaletek okołostawowych wraz z pomiarami kątów ustawienia głowy i panewki stawowej; MR jest wysoce czułe w wykrywaniu wczesnych zmian typu awaskularnej nekrozy, infekcyjnych, zapalnych i zwyrodnieniowych, pozwala na dokładną ocenę konfliktów tkanek miękkich i zespołów przeciążeniowych ścięgnisto - mięśniowych
MR łokcia
ocena kości, chrząstki kompleksu więzadłowo - ścięgnistego, maziówki wraz z jamą stawu i kaletek okołostawowych; ocena przebiegu nerwu łokciowego; MR jest pomocny w diagnostyce niestabilności stawu łokciowego, zmian pourazowych, zapalnych, infekcyjnych i zwyrodnieniowych, a także w neuropatiach nerwów obwodowych, często stosowane jako uzupełnienie USG w diagnostyce tzw. łokcia tenisisty i golfisty, zerwania ścięgien mięśniowych
MR stawu skokowo - goleniowego i stopy
ocena kości i leczenia złamań, chrzęstnych powierzchni stawowych, kompleksu więzadłowego kostki bocznej i przyśrodkowej, zatoki stępu, ścięgien mięśni strzałkowych, piszczelowych, prostowników i zginaczy, ścięgna Achillesa, mięśni i naczyń, rozścięgna stopy, jam stawowych i zachyłków błony maziowej i innych zmian związanych z urazami, zapaleniami i przeciążeniami
MR kręgosłupa
pozwala na wysoką skuteczność diagnostyczną w ocenie patologii struktur kostnych kręgosłupa, krążków międzykręgowych, stawów międzykręgowych i rdzenia wraz z korzeniami nerwowymi a także tkanek miękkich przykręgosłupowych. Ma szerokie zastosowanie w chorobie zwyrodnieniowej, stanach zapalnych, po urazach i zmianach nowotworowych.
MR stawów krzyżowo - biodrowych
ocena kości z objęciem powierzchni stawowych, szpiku zwłaszcza pod kątem zmian zapalnych (sacroilitis) w artropatiach różnego pochodzenia, dodatkowe zastosowanie sekwencji z silnym tłumieniem tkanki tłuszczowej i dyfuzji wody (DWI) umożliwia wykrywanie zmian w bardzo wczesnej fazie
Badania TK- wszystkich kości i stawów.
szerokie zastosowanie we wszystkich patologiach struktur kostnych.