dr Jolanta Sikorska diagnostyka obrazowa w ortopedii home »

Publikacje
Sikorska J., Walecki J., Jurkiewicz E., Mróz D. et al.: Fluid-attenuated inversion - recovery sequence in the evaluation of cerebrovascular lesions. Med. Sci. Monit. 1998, 4 ( 5 ): 889- 896
Walecki J., Sikorska J., Mróz D., Jurkiewicz E., Malczyk K., Bogusławska R., Ustymowicz A.: Wartość diagnostyczna metody supresji płynu w sekwencji zaniku inwersji MR (FLAIR) w niewydolności krążenia mózgowego. Pol. Przegl. Radiol., 1998, 63, 4; 271- 276
Sikorska J., Walecki J., Jurkiewicz E., Pędich M.: Wady dysraficzne końcowego odcinka kanału kręgowego i rdzenia w badaniu rezonansu magnetycznego.(Dysraphic anomalies of spine in MRI) Rez. Magn. Med., 1997, 5 (1); 38- 52
Bogusławska R., Walecki J., Tobolska E., Sikorska J.: Wady rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego w obrazie MR i TK ( Congenital anomalies of CNS in CT and MRI). Rez. Magn. Med., 1995, 3 (1), 21- 27
powrót »