dr Jolanta Sikorska diagnostyka obrazowa w ortopedii home »

Publikacje
Bekiesińska-Figatowska M., Chrzanowska K., Sikorska J., Walecki J. et al.: Cranial MRI in the Nijmegen breakage syndrome. Neuroradiology 2000, 42: 43- 47
Sikorska J., Walecki J., Jurkiewicz E., Fiszer U. i wsp.: Przydatność metody tłumienia sygnału z płynu mózgowo-rdzeniowego w sekwencji inwersji i powrotu MR (FLAIR) w diagnostyce zmian naczyniopochodnych mózgowia: porównanie z tomografią komputerową i sekwencjami echa spinowego MR.( Usefulness of FLAIR in diagnosis of cerebrovascular diseases) Rez Magn Med. 1999, 7 ( 1 ): 12- 22
Sikorska J.: Anatomia ośrodkowego układu nerwowego.Rozdz.2. w \" Rezonans Magnetyczny i Tomografia Komputerowa w praktyce klinicznej\" ( Anatomy of CNS) red. Walecki J., Ziemiański A., Springer PWN, 1998, Warszawa, 39- 64
Sikorska J.: Zaburzenia rozwojowe, choroby metaboliczne i zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego (Congenital anomalies,metabolic and degenerative disorders of CNS). Rozdz. 3 w \"Rezonans Magnetyczny i Tomografia Komputerowa w praktyce klinicznej\", red. Walecki J., Ziemiański A., Springer PWN, 1998, Warszawa, 65- 126
Ceran A., Sikorska J., Brzeziński J., Walecki J., Papierowski Z.: Ocena przydatności badania rezonansu magnetycznego w rozpoznawaniu torbieli endometrialnych - doniesienie wstępne (Diagnostic value of MRI in endometriosis). Rez. Magn. Med., 1997, 5 (2); 77- 80
powrót »