dr Jolanta Sikorska diagnostyka obrazowa w ortopedii home »

Publikacje
Sikorska J.: Metoda tłumienia sygnału z płynu mózgowo-rdzeniowego w sekwencji inwersji i powrotu MR (FLAIR) w diagnostyce udarów naczyniowych mózgu (FLAIR in diagnosis of stroke and cerebrovascular diseases). Medical Science Rewiew 2002; 35- 40
Pniewski J. Woźniak R. Chodakowska-Zebrowska M. Sikorska J.: CT angiography in the diagnosis of spontaneus extracerebral vertebral artery dissection, Folia Neuropathol 2002; 40 (1): 33-37
Sikorska J., Sąsiadek M., Kluczewska E.: Zaburzenia rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego ( Congenital anomalies of Central Nervous System). W \"Neuroradiologia\"(in \"Neuroradiology\") red.J.Walecki, Upowszechnianie Nauki-Oświata \"UN-O\" 2000, Warsaw
Walecki J., Sikorska J.: Zmiany zapalne ośrodkowego układu nerwowego ( \"Inflammation diseases of Central Nervous System\"). W \"Neuroradiologia\" ( in \"Neuroradiology\") pod red. J.Walecki, Upowszechnianie Nauki-Oświata \"UN-O\" 2000, Warsaw
Nowicki M., Sikorska J.: AngiografiaTK oraz angiografia konwencjonalna w diagnostyce ostrych krwawień wewnątrzczaszkowych (CT-angiography vs conventional angiography in acute SAH). Udar Mózgu 2000, 2, 1: 45- 46
powrót »